Shën Jeronimi Ilir. –

Shën Jeronimi (Sophronius Eusebius Hieronymus) – përkthyesi i parë i Biblës nga greqishtja dhe hebraishtja në latinisht. Ka prejardhje ilire.

Ka vdekur me 30 shtator 420 në Bethlehem.
Në nderim të tij shënohet dhe Dita Ndërkombëtare e Përkthimeve, që është sot.