Rama të gjithë pushtetin. –

Rama të gjithë pushtetin

Karikature nga Bujar Kapexhiu.