Piktura shkembore e Vlashnjes, Prizren eshte ne lokalitetin e njohur nga
toponomi “Guva e Mrrizit”, është një strehë shkëmbore e formuar nga mburoja e një shkëmbi me simbolin e pikturuar të spiraleve, përfaqëson një botë shpirtërore të banimit parahistorik të këtij vendi (vendi kult) shpellë ndodhet rreth 1, 5 km në perëndim nga vendbanimi arkeologjk Vlashnje në fshatin Kobaj, në krahun e djathtë të rrugës Prizren-Zhur, rreth 6 km në perëndim të Prizrenit.

Piktura e Vlashnjes ka të veçantë uniformitetin e simbolit të spirales të bërë në përmasa monumentale e cilësore, që nuk i ndeshim as në një nga pikturat e tjera.