Objekt per Shembje… .

Karikature nga ujar Kapexhi.