25 Shkurt 2024

Periudha kulmore e superinflacionit në Gjermani:

– kursi i këmbimit mes dollarit e markës ishte 1 trilion marka për 1 dollar.

Për të blerë vetëm një gazetë lypsej një karro e mbushur me kartëmonedha.

Huazuar nga FB – Sh. Kelmendi.