Monument Kulture “i pa shpallur”.

Kulle e fortifikuar me karakoll – Kokdode, Puke.

Foto Jaho Brahaj, 1985. Para 35 vitesh.

Kulla-me-Karakoll.-Kokdode-Puke.