Monument Kulture “i pa shpallur”.

Kulle e fortifikuar me karakoll – Kokdode, Puke.

Foto Jaho Brahaj, 1985. Para 35 vitesh.

Kulle e fortifikuar me karakoll – Kokdode, Puke.