Kur u botua fjalori I pare shpjegues i gjuhës shqipe?

Fjalori i parë shpjegues i mirëfilltë për gjuhën shqipe është botuar në vitin 1954 nga Intituti i Shkencave.

Është një fjalor i tipit të vogël me rreth 25.000 fjalë.

Fjalori mbështetet në një bazë të gjerë kombëtare dhe përfshin mjaft fjalë e variante krahinore.

fjalori i pare shpjegues i gjuhës shqipe 1954

Në fjalorin e gjuhës shqipe bëhen edhe përpjekje për të përcaktuar normën letrare në leksik, për të dhënë disa ngarkesa stilistike të fjalëve dhe për të treguar përdorimin e tyre.

Ky fjalor shënon në leksikografinë shqiptare fillimin e periudhës së hartimit të fjalorëve shpjegues kombëtarë e normativë të gjuhës së sotme shqipe.

Është ribotuar edhe në Prishtinë (1965).

Ka shërbyer si vepër leksikografike themelore për gjuhën shqipe.

d.a. / dita