Bejo Kerraj fyelltar, mjeshter i Cules Dyjare dhe gdhendes druri i talentuar.

3 Tetor 2022

Kendi i Fotografise: Bejo Kerraj fyelltar, mjeshter i Cules Dyjare dhe gdhendes druri i talentuar.

Bejo Kerraj –  foto eshte realizuar me 29 Shtator 2014 ne fshatin Zhulat Gjirokaster.

Foto J. Brahaj