Jelek kadife, qëndisur me fill e kordona ari. I përket shek. XIX.

Prone e Muzeut Etnografik Berat.

elek gruaje kadife, shek. XIX. Muzeu Etnografik Berat.