Foto nga Kisha e Shen Merise Barmash. 2 foto te portes shekullore, afreska ne gjendje te mjerueshme. Kisha eshte Monument Kulture.