Foto e skenes (pjeserisht) dhe e Salles se Teatrit Kombetar Tirane.