Arke e piktururar e vitit 1872.

Arke e piktururar e vitit 1872.

Ne shqiptaret me seriozitet dhe vullnetdashje vazhdojme te injorojme dhe mohojme artin tradicional popullor dhe ne menyre te vecante artin Arkaik te tradites qe mban vulen e identitetit tone kombetar. Ne foto nje arke (baule, sendek, syndyk) e vitit 1870, arka mbane dhe inicialet e piktorit me germa latine.

Arke e piktururar e vitit 1872.

Shenim nga J. Brahaj.