Kendi i Fotografise. Brez i veshjes se Grave nga zona etnografike Librazhd-Elbasan. Materiali Lekure dhe Bronz. Motive kulti kushtuar diellit.

Ruhet ne koleksion privat. Foto J. Brahaj.