Simon Mirakaj – Gjithsej i dënuar për motive politike 44 vjet. –

Simon Mirakaj nga viti 1945-1989 I Internuar për motive Politike, në Kampet Berat, Tepelenë, Savër të Lushnjes , Gjazë Lushnje.
Lindur në 7 Qershor 1945 në Shkodër.
Internuar 17 Korrik 1945 deri në dhjetor 1954 në Berat , Tepelenë në bazë të nenit 1 te ligjit 649 date 10 janar 1949.
Internuar nga viti 1945 – 1960 me vendimin Nr,2 të nenit 1 te ligjit 649 në Savër të Lushnjes.
Internuar nga viti 1960-1965 me vendim nr.7 të ligjit 649 në Savër Lushnje.
Internuar nga viti 1965 -1970 me vendim nr. 12 të ligjit 649 në Savër, Gjazë të Lushnjes.
Internuar nga viti 1970-1975 me vendim 14 të ligjit 649 në Gjazë të Lushnjes.
Internuar nga viti 1975-1980 me vendim nr.5 të ligjit 649 në Gjazë të Lushnjes.
Internuar nga viti 1980- 1985 me vendimin nr. 6 të ligjit 649 në Gjazë të Lushnjes .
Internuar në vitin 1985-1990 me vendim nr.6 të ligjit 649 në Gjazë të Lushnjes .
Internuar përsëri në vitin 1989- me vendim nr. 5 të ligjit 649 në Gjazë të Lushnjes .
Lirohet para kohe me vendim nr.5 dt. 4.07.1989.


Gjithsej I dënuar për motive politike 44 vjet.