28 Shtator 2022
Ambientalisti Sazan Guri ka lëshuar deklaratën e fortë, duke thënë se ish-udhëheqësi ushtarak francez Napoleon Bonaparti dhe ish-piktori Pablo Picasso ishin shqiptarë.
Ai tha se origjinën e tyre e ka me fakte, duke shtuar se prindërit e Bonapartit ishin nga krahina e Malit, ndërsa të Picasso-s ishin nga Epiri.
Sazan Guri ndër të tjera tha se dhe Kleopatra e Egjiptit është me origjinë nga Korça.