Motive Kulti te Xhubletes – veshje e gruas se Shqiperise se Veriut.

Xhubleta-Foto-Fragment.