Nga arti kishtar shqiptar i shekujve te fundit te Mesjetes.

Ky Shenjtori qe revolton personazhet e tjera, mos eshte Shen Mihajli, Shen Mikaeli, Shen Mehilli.

Piktura murale ka ndikime te dukshme te artit te Rilindjes se Italise se Veriut.