Nder raftet e Bibliotekave private.

Hena Spahiu: – AUTOREFERAT Varreza e Kalase se Delmaces, 1982.

Nje nder rrallesite si botim, por e shtypur dhe publikuar vone ne vitin 1982 eshte dhe permbledhja e Desertacionit te Prof. Hana Spahiut. Ka qene praktike e punes e kur studiuesi paraqiste para komisinit Desertacionin, ai duhej te ishte i permbledhur ne pake faqe per disa kolege te bashkprofilit dhe per drejtuesit e institucioneve dhe te org. Partise se ketyere institucioneve.

Ne rastin konkret po flasim per Materialin e Prof. Hana Spahiu. Materiali shtypej me shaptilograf te Ndermarrja e Dispencave (Teksteve Shkollore Universitare) dhe ishte material me rreth te mbyllur, pra klasifikohej tek materialet rezervat.

Ne praktiken e atyre viteve keto botime nuk katalogoheshin dhe as qe perfshiheshin ne detyrimin ligjor per tu dorezuar ne Bibliotekat Publike. Kjo e bene Botimin per te cilin flasim, nje botim te rralle, se nuk ruhet ne asnje biblioteke publike.

Ne foto po publikojme Kopertinen dhe faqen e pare dhe ate te fundit me nr. 14.

Shenim: J. Brahaj