Motiv zbukurues dhe simbole kulti ne veshjen tradicionale te gruas mirditore.