Kulla e Reshit Zunes ne Sohodoll.
Eshte 4-kateshe, ne çdo kat ndodhet nga nje ambjent.
Teknika e ndertimit eshte vendase. Materiali ndertimor eshte gur me llaç gelqerje dhe çatia me tjegulla vendi.