Me  rastin e 18 prillit Dites se Monumenteve te Kultures.

Monument i pa shpallur, “Primitive” se eshte tipike Shqiptare.