Fotot jane realizuar nga Magdalena Margariti.

Foto me interes te realizuara ne fshatin Saraqinishte te Gjirokastrnese. Fotot jane perzgjedhur nga nje e banese e vjeter dhe kane interes per etnokulturen tone kombetare. Ato pasqyrojne figura kulti dhe mitike ne te cilat besoheshin per mbaresi dhe mbrojtje te pjestareve te familjes.

Ato jane ne harkun e portes dhe ne qoshet e shtepise. Jane pasqyruar dhe veshja e burrit dhe e gruas te keti fashti, qe perfshihet ne krahinen e Lungjerise.

Guri i Valleve.