7 Maji 2024

Shqiptarët të cilët ndër vite i janë bashkuar organizatës terroriste Isis janë në vëmendje të drejtorisë së antiterrorit në policinë e shtetit e cila po bën një punë voluminoze në bashkëpunim dhe me partnerë të huaj për të identifikuar të gjithë shqiptarët që janë ende gjallë në burgjet kurde apo në territoret.

Nga shkëmbimi i informacionit me partnerët janë identifikuar 19 shqiptarë nga të cilët 9 ndodhen në burgjet kurde dhe 10 të tjerë dyshohet se janë të lirë në territorin Sirian. Për ta po grumbullohet informacione të detajuara për t’ia dorëzuar drejtësisë.

Ndërkohë edhe për të tjerë që në rrugë të ndryshme është marrë informacion se janë vrarë në luftë dhe që më parë gjykata e krimeve të rënda të kohës i ka dënuar me burg në mungesë informacionet vijojnë të analizohet duke qenë se në autoritetet shqiptare nuk është dorëzuar asnjë certefikatë vdekje. Duke qenë se në Siri shqiptarët përdorin identitete të tjera është e veshtirë identifikiimi i tyre dhe në morinë e të dhënave të shkëmbyera mes autoriteteve të huaja dhe antiterrorit ka rezultuar se shume prej personave të dyshuar shqiptarë janë nga Kosova ose Maqedonia e Veriut.