Lida Miraj – Album fotografik: Borsh-Çorraj-Kuç-Nivice. –

  • Workshop ne Nivice.
    Pedagoge e studente te Universitetit Groningen, Universitetit te Amsterdamit, Universitetit Europian te Tiranes, dhe te Universitetit Epoka. Borsh-Çorraj-Kuç-Nivice.