Kuriozitet Arkitektonik – “Bibliotheca Alexandrina” është një bibliotekë e gjerë dhe qendër kulturore që ndodhet në qytetin egjiptian të Aleksandrisë në brigjet e Mesdheut.