Kisha e Shën Premtes ne PERMET. –

Nga: Ilir Bala.

Ndodhet në pjesën e lagjeve karakteristike të qytetit. Ajo është e tipit bazilik me përmasa 22m e gjatë, 16 m e gjerë dhe 8 m e lartë. Mbishkrimi i gdhendur mbi një pllakë guri, tregon për ndërtimin e kishës më 1776 nga kryemjeshtri Ilia kristo. Pikturat murale me skena nga Shkrimet e Shenjta është realizuar më 1808 nga piktori Terpo Zografi. Ikonostasi dhe gdhëndjet në dru, janë punuar artistikisht nën drejtimin e Dhimitrit mjeshtrit shqiptar nga Konica.