Kendi i Fotografise:
– Fragment gdhendje ne nje instrument muzikor te trashegimise tone.
Lahutë e mesit te shek. XIX.
Foto J. Brahaj