Kendi i Fotografise: Farketaret shqiptare.

Foto nga Albert Kahn.

Kendi i Fotografise Farketaret shqiptare.