Fotografi qe nuk kerkon shpjegime.

Ka te Shkruar: Shala e Shosh,(shaljane e Shoshjene), 1911.