Foto: Kendi i Trashegimise. Ne nje legjende thuhet, se edhe instrumenti muzikor i lashte shqiptar; Lahuta ka shpirt. Ne keto dite Covidi, lahutat e kane marre ne mbrojtje “Kreshnikun” e lahutes, Edhe sendet e “Pa shpirt” e mbrojne “Amen” e vete.

Foto: Tri Lahuta te mocme shqiptare.

Tri Lahuta te mocme shqiptare.