Cylja Dyjare e Laberise.

Cyle Dyjare e Laberise eshte te pakten me vjetersi 2400-2500 vjecare  sipas deshmive te artefakteve arkeologjike.

Ne foto: – Cyle Dyjare te punuara nga mjeshteri i gdhendjes se drurit Bejo Keraj nga Zhulati, Gjirokaster. Bejo eshte njohes i mire i Cyles Dyjare dhe nje interpertues i kesaj vegle muzikore te lashte, qe ende ben jete aktive ne Laberi.

Cylja Dyjare

Foto: Sejmen Gjokoli
Shenim nga: J. Brahaj