Featured ‘Zana’ pjesë e festivalit të filmit të Sarajevës

Kultura

Muzeu Arkeologjik – Apoloni

Muzeut arkeologjik shënon një periudhë të artë për historikun e këtij qyteti. Nëpërmjet objekteve të ekspozuara vizitorët do të mësojnë se Apolonia antike e krijuar nga kolonët grekë rreth viteve...

/ January 31, 2018

“ZOGU LAJMETAR”.

Nga puna e organizuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave,  per dokumentimin dhe inventarizimin shkencor te pasurisë trashëgimi kulturore, krahas shumë objekteve me vlera trashëgimi u dokumentua dhe ky kryq druri...

/ January 30, 2018

Kompleksi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

Kompleksi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, si tërësi urbane-arkitektonike në aspektin hapësinor është vendosur në bërthamën e vjetër të qytetit dhe ka vlerë të veçantë kulturo-historike, shoqërore dhe ambientale. Ky...

/ January 26, 2018