Featured Mjekët lëshojnë alarmin. – “Kërcënim urgjent”, kërpudhat e zeza super ngjitëse një kërcënim urgjent, kanë një shkallë vdekshmërie 60%

Blogu i Udhëtarit

Edi i jep kompanisë që lëvron paratë për Lindën 19 milionë euro për 1 km rrugë. – Gazeta RD. Një tjetër rekord i zi në ndërtimin e rrugëve dhe vjedhjen...

/ November 25, 2018