Brez lekure me Shqiponjen e periudhës së Princ Vidit, i zbukuruar me pafta metali dhe argjendi, pershtatje në vazhdimësi e tradites per veshjen pultake (Brigjeve te Drinit), Puke. 

Brez lekure me Shqiponjen e periudhës së Princ Vidit.