Bariu. Kisha e Shën Apostujve në Hoshtevë

Pikture Murale.  Bariu. Kisha e Shën Apostujve në Hoshtevë, Zagori –

Bariu. Kisha e Shën Apostujve në Hoshtevë