Art -Trashegimi. Nga afreskat ne kishen Mbret, ne Dhermi.