17 banesa të dëmtuara nga termeti ne Bashkine Puke

Nga informacioni që përcjellin grupet e punës në terren për verifikimin e dëmeve nga termeti, deri në këto momente ka shkuar në 22 numri i  banesave që kanë pësuar dëmtime të pjesshme, kryesisht plasaritje muresh të brendshme dhe të jashtme.

17 prej banesave të dëmtuara janë në njesite Administrative, Gjegjan, Luf-Qerret dhe Qelez, ndërtime të para viteve 1990.

Ekipet tona po kryejn verifikimet përkatëse, shkallen e dëmtimit të banesave si dhe plotesimin e dokumentacionit teknik për çdo banese të demtuar.

Theksojmë se bashkia Pukë nuk ka kryer ende verifikimin e të gjithë dëmeve të raportuara.

Ju faleminderit!

Sipas: WWW.Bashkia Puke