Harta misterioze e botëve shpirtërore dhe mbinatyrore, që mbijetoi 700 vjet. –

Katedralja Hereford është shtëpia e hartës më të vjetër mesjetare në botë – Mappa Mundi.

Shumica e hartave mesjetare të botës që kanë mundur të mbijetojnë sot nuk ishin të dizajnuara për udhëtime.

Kjo hartë përmban informacion të botëve shpirtërore dhe mbinatyrore, është një përmbledhje artistike e njerëzve, shëmbëlltyrave dhe vendeve.