Vule: “KESHILLA E KATUNTIT – KONCKA”. Dokument Historik.

Nje nder vulat e rralla eshte dhe ajo qe u zbulua ne Zagori, KESHILLA E KATUNTIT – KONCKA.

-Pjese e koleksionit familjar te trasheguar nga Spiro Nika.
Foto: S. Nika

KESHILLA E KATUNTIT – KONCKA. (3)

Nga. S. Nika