Veteranja e Festivaleve: Vitore Matoshi. Gjirokaster 10 Maji 2015. Foto: J. Brahaj.

Vitore Matoshi