Tre objekte të Trashegimise Kulturore nga Vermoshi.

Tre objekte të Trashegimise Kulturore nga Vermoshi.

Lahute e Vjeter

  1.  Lahute e Eposit Shqiptar.

Brez Xhublete

  1. Brez i veshjes me Xhubletë.
  2. Kryqa Druri ne Cafen e Perdolecit

  3.  Kryqa varresh.
  4. Foto J. Brahaj, 2016.