Seminari i Pare para kater vitesh nga UNESCO per regjistrin Kombetar te Trashegimise Jo materiale

Foto. Seminari i Pare para kater vitesh nga UNESCO per regjistrin Kombetar te Trashegimise Jo materiale (shpirteore).
Nje Aktivitet konkret dhe pasqyrues i tematikes se Unesco-s. Nje falenderim i takon dhe Z. Gjrgj Marku dhe Z. Zhulieta Sina Harasani me ekipin qe e organizuan dhe drejtuan. Dua te permend dhe bujarine e Zj. Silva Breshani per ta perfunduar ne harmonin e gjithe asaj Dite…

Seminari i Pare para kater vitesh nga UNESCO per regjistrin Kombetar te Trashegimise Jo materiale.

Seminari i Pare para kater vitesh nga UNESCO per regjistrin Kombetar te Trashegimise Jo materiale.