Qendisje nga nje objekt zbukurues

Qendisje nga nje objekt zbukurues te ambjenteve te banesave tona.
Fund shek XIX. 2 foto-fragment.

Qendisje nga nje objekt zbukurues.