Nusja nga Ulqini. (+ 7 foto).-

Suvenir I punuar nga mjeshterit artisan Ulqinak. Objekti  eshte nje mbajese lapasash, e punuar me material  dru, e grryer (zgevernueme) nga  brend. Nga jashte ne te gjithe siperfaqen eshte pikturuar me bojra  vaji  nga nje dore qe e njihte mjeshterine e penelit dhe mbi te gjitha njihte dhe ka pasqyruar me besnikeri  portretin e nje Nusje nga Ulqini ne pozicion ulur,  ku  si sfond ka bregdetin e qytetit me disa varka.

Ne vazhdimesi  te  siperfaqes se vazos ka motive floreale dhe vazhdon me nje selvi (qiparis) simbol te jetes. Eshte punim artistik edhe me vlera arti e krijuar (realizuar) para viteve ’90, kur Ulqini po kalonte vitet e bumit turistik. Vazo per mbajtjen e lapsave ruhet ne nje koleksionprivat.

Me shkrim  dore cartesisht ka te shkruar “Ulcinj”.

Ka disa plasaritje tek buzet e saja,  si rezultat i mosmbajtjes ne kushte normale qe kerkon druri.

Shenimi: Jaho Brahaj