Mustafa Arapi. Album: Peisazhe.

– U nda nga jeta Mustafa Arapi, Studiuesi i Artit Mesjetar, Restauratori i kualifikuar,

Piktori i Peisazhit dhe mjeshterise se Ngjyrave, Petagogu.

Peisazhet i mora nga FB, jane nga ekspozita e hapur nga Mustafai ne Galerine Kombetare te Arteve, shtator 2010.

Gjithe Drite jane, Drite paste.

Mustafa Arapi. Foto Jaho Brahaj

Mustafa Arapi  Foto J. Brahaj

Mustafa Arapi (4) Foto J. Brahaj