“Kohe Kovidi” dhe Qendrese.
Pastel, autor J. Brahaj.
Tetor 2020.

Kohe Kovidi dhe Qendrese.
Pastel, autor J. Brahaj.
Tetor 2020.