Gendi i Fotografise: – Arte Figurative.

Portret “Marin Bechikemi”

Veper e piktorit  George (Gjergj) Pali.

Marin Bechikem Nga George (Gjergj) Pali