Foto me shume interes, Rruga e dekovilit

U rregullua rruga e dekovilit nga Austro-hungarezet.

U prish dhe u shiten shinat ne Durres dhe Shengjin. I blene tregetare te Mbreterise Serbo-Kroato-Sllovene, Jugosllavia e mevonshme. Shembull dhe fakt konkret, se sa te zotet jemi per te shkaterruar. Rruga e dekovilit, qe ndertuar nga Lezha deri ne Vore, do vazhdonte per Durres.

V.O. Rrruga e dekovilit ishte me shina si te Trenit, me nje distance me te vogel ne mes dy shinave, dhe vagonat, kryesisht per mallra terhiqeshin nga nje lokomotive me e vogel.

– Ende ne ditet tona ka rruge me paramtra te tille ne Europe ne funksionim. Ishin shume te leverdisshme per transport mallrash. Shqiptari kerkonte dhe donte qe te ngarkohej ne kurriz.

Foto me shume interes, Rruga e dekovilit.

Huazim nga FB: Art Shahini.