Ne foto: Rrok Zojzi, Qemal Haxhihasani dhe Jaho Brahaj

Foto: – Me rastin e Dites se Trashegimise Kulturore Kombetare, 29 Shtatori.

Dy personalitete te studimit dhe mbrojtjes se Trashegimise Kulturore Kombetare.

Prof. RROK ZOJSI dhe QEMAL HAXHIHASANI, dhe Jaho Brahaj.

Para 35 viteve.
Shkurt 1984, ne hyrje te Bibliotekes Kombetare Tirane.